Nowy KRS

Uchwały Walnego Zebrania Członków  z dnia 07.01.2013 znalazły odzwierciedlenie w KRS. Zmiany dotyczą zarządu: Romuald Błażej Kowalski przestał pełnić funkcję Skarbnika Zarządu OSDS z dniem 07.01.2013 r Dariusz Świnarski pełni funkcję Skarbnika Zarządu OSDS od dnia 07.01.2013 r. Zmiany dotyczą statutu: ZmienionoRead more…