Uwagi OSDS do UC48

Szanowni Diagności,

w związku z ukazaniem się na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, numer wykazu prac UC48, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych po dokonanej analizie odniosło się do rzeczonego projektu.

Pomimo obowiązku implementacji dyrektywy 2014/45/EU do prawodawstwa polskiego i skutecznego jej wdrożenia do dnia 20 maja 2017 r. urzędnikom Ministerstwa Infrastruktury, ze względu na stronnicze propozycje nie udaje się skutecznie przeprowadzić procesu legislacyjnego. Taką, a nie inną opinię środowiska diagnostów samochodowych determinuje fakt że, proponowane rozwiązania zapisów w projekcie Ustawy PORD jako głównego beneficjenta wskazują Transportowy Dozór Techniczny. Brak wprowadzenia zapisów Dyrektywy 2014/45/UE przez okres sześciu lat można by uznać jako twierdzenie, że większość zapisów wspomnianej powyżej dyrektywy jest już zawartych w prawodawstwie krajowym i należy je tylko zmodyfikować.

Wypada podkreślić, że uzasadnienie jakoby wprowadzenie nadzoru w postaci Transportowego Dozoru Technicznego miało by być głównym czynnikiem podniesienia jakości badań technicznych pojazdów oraz przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków w ruchu drogowym prawie do zera jest błędnym wnioskiem.

Powyższe świadczy o braku lub niskiej jakości analizy corocznych raportów wydawanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w których wskazywane są główne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dlatego też, jako Stowarzyszenie non-profit i strona społeczna (jedyny przedstawiciel środowiska zawodowego diagnostów samochodowych) przedstawiliśmy swoje uwagi. Z uwagami Ogólnopolskie Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych można zapoznać się na stronach OSDS (po zalogowaniu) pod linkiem UWAGI OSDS DO PROJEKTU UC48 https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=28755

Zapraszam do dyskusji.

Jednocześnie oświadczamy, że nasza organizacja nie ma nic wspólnego
z adresami osds.pl oraz osds.com.pl, które mogą podszywać się pod nasze Stowarzyszenie i wykorzystywać nasz wizerunek.