Uwagi OSDS do projektu UC65

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zapomniało o diagnostach i wyznaczyło nowe obowiązki oraz badania techniczne. Mamy nadzieję, że to taki prezent pod choinkę – tylko czy my go chcemy?

W związku z ukazaniem się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (nr UC 65 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych zgłosiło zainteresowanie pracami nad projektem i po dokonanej analizie odniosło się do rzeczonego projektu.

Jako Stowarzyszenie non-profit i strona społeczna (jedyny przedstawiciel środowiska zawodowego diagnostów samochodowych) przedstawiliśmy swoje uwagi. Z uwagami Ogólnopolskie Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych można zapoznać się na stronach OSDS (po zalogowaniu) pod linkiem UWAGI OSDS DO PROJEKTU UC65

Zapraszam do dyskusji.

Jednocześnie oświadczamy, że nasza organizacja nie ma nic wspólnego
z adresami osds.pl oraz osds.com.pl, które mogą podszywać się pod nasze Stowarzyszenie i wykorzystywać nasz wizerunek.