Strona główna – najważniejsze wydarzenia.

Kochani moi

Dziękuję wszystkim , którzy wrzucili grosz do  SKARBONKI i wsparli moją działalności na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Niestety skarbonka już nieczynna.

Uczestniczę w tym wydarzeniu już od lat – dlatego udostępniam link poniżej:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/7hft6n

Prace nad projektem ustawy PoRD UC 48

Prace nad projektem ustawy PoRD UC 94

Prace nad projektem ustawy PoRD cz1

Prawo o ruchu drogowym – zasady cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych

Opinia OSDS w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 30.09.2016 r.

Link: https://osds.org.pl/?p=1171

Projekt Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 30.09.2016 r.

Link: https://osds.org.pl/?p=1235

W związku z problemami z logowaniem do forum

proszę o skorzystanie z linku poniżej.

http://www.forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=13

Potocznie OSDS

Głównym naszym celem jest:

a) integracja środowiska uprawnionych diagnostów samochodowych,

b) godna reprezentacja środowiska diagnostycznego,

c) dbanie o właściwy wizerunek zawodu w odbiorze społecznym,

d) niesienie szeroko rozumianej pomocy w środowisku uprawnionych diagnostów samochodowych, a w szczególności pomocy prawnej, szkoleniowej i socjalnej.

Oczywiście zapraszam wszystkich kolegów diagnostów oraz osoby zainteresowane.

Jednocześnie informuję, że jest to „bardzo młoda” organizacja i wszystkie informacje formalne ukażą się niedługo na stronie.

Prezes

Waldemar WITEK

KRS 0000432754

NIP 6121850723

REGON 021988736

BGŻ O/Bolesławiec 05 2030 0045 1110 0000 0250 6010

wyciąg z KRS:

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH
KRS: 0000432754
Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I UPRAWNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2012-09-26
Kod pocztowy: 59-726
Ulica: Klonowa 2C /7
Miejscowość: Świętoszów
Gmina: OSIECZNICA
Powiat: BOLESŁAWIECKI
Województwo: dolnośląskie
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Rejestr: BRAK