Projekt Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 30.09.2016r.

W dniu 03.10.2016 r. na stronach RCL ukazał się PROJEKT PRAWA O RUCHU DROGOWYM (zmian) z dnia 30.09.2016 r.

Projekt ten ukazał się wraz z 15 PROJEKTAMI ROZPORZĄDZEŃ:

Projekt w sprawie przedmiotu, zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów, wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach oraz warunków i trybu ich wydawania.

Projekt w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

Projekt w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na diagnostów, diagnostów, wymagań dla ośrodków szkolenia oraz wzorów dokumentów i opłat z tym związanych

Projekt w sprawie opłaty przeznaczonej na Fundusz Zapewnienia Prawidłowej Jakości Badań Technicznych Pojazdów oraz sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat

Projekt w sprawie sposobu nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia i wzorów dokumentów z tym związanych

Projekt w sprawie wysokości opłat związanych ze sprawdzeniem stacji kontroli pojazdów, przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów oraz czynności z tym związanych

Projekt w sprawie wysokości opłaty za nadanie numeru rozpoznawczego

Projekt w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinien odpowiadać pojazd oraz promesy

Projekt w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Projekt w sprawie przedmiotu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz warunków i trybu ich wydawania

Projekt w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

Projekt w sprawie przedmiotu, zakresu, sposobu, warunków dla infrastruktury, wyposażenia kontrolno-pomiarowego do przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów, wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, warunków i trybu ich wydawania oraz wzorów pieczątek stosowanych przy tych badaniach

Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt w sprawie wzoru zaświadczenia o wpisie do rejestru diagnostów, wzoru świadectwa kompetencji
diagnosty, sposobu ustalenia numeru ewidencyjnego diagnosty, wzoru wniosku o wydanie świadectwa kompetencji diagnosty, wzoru pieczątki diagnosty oraz wysokości opłaty za wydanie świadectwa kompetencji diagnosty

Projekt w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, zmianę danych zawartych w tym rejestrze, wykreślenie z tego rejestru, wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis do tego rejestru, sposobu nadawania kodu rozpoznawczego i wzoru pieczątek stacji kontroli pojazdów

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej, które ukazały się na stronie RCL można pobrać pod linkiem: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=9736#9736

PONIEWAŻ MAMY JAKO STOWARZYSZENIE 30 DNI NA ZAOPINIOWANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW prosimy o wszelkie uwagi na adres biuro@osds.org.pl, lub na forum:

Zapraszam też do dyskusji na forum w poszczególnych projektach w dziale link: http://forum.osds.org.pl/viewforum.php?f=762

Wobec powyższych projektów przedstawiam ostatnią korespondencję wysłaną do naszego Rządu.

216_09_16_pismo_do_Premier

216_09_16_pismo_do_Premier

216_09_16_pismo_do_Premier

216_09_16_pismo_do_Premier

216_09_16_pismo_do_Premier

216_09_16_pismo_do_Premier

216_09_16_pismo_do_Premier

216_09_16_pismo_do_Premier

Pismo do pobrania link:http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=9737#9737

Na koniec dla przypomnienia artykuł, który ukazał się na naszych stronach link: https://osds.org.pl/?p=1171

 

Jeszcze raz zwracam się z prośbą o przesyłanie uwag do projektu na adres biuro@osds.org.pl

Waldemar Witek