Uwagi OSDS do projektu UD94

Szanowni Diagności,

w związku z ukazaniem się na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, numer wykazu prac UD94, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych po dokonanej analizie odniosło się do rzeczonego projektu.

W tym projekcie jest to 630 000 zł rocznie co daje sumę 6 300 000 zł w ciągu 10 lat bez wskazywania ile stanowisk pracy zostanie utworzonych, a w innym projekcie 320 000 000 zł w ciągu dziesięciu lat. czy to nie jest sponsoring kosztem obywatela?

Wszystkie powyższe argumenty świadczą o braku obiektywizmu kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury. Zapewniam, że Stowarzyszenie wielokrotnie podejmowało próby wskazania problemów nurtujących środowisko diagnostów. Niestety próby uporządkowania przepisów i dodania zapisów do projektów zmian ustawy kończyły się stanowiskiem Ministerstwa, że zaproponowane zmiany wykraczają poza zakres regulacji przedmiotowej projektu.

            Widać Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego ma większy wpływ na tworzenie przepisów, których jest beneficjentem i na pewno te zaproponowane zmiany przez Dyrektora nie wykraczają poza zakres regulacji prawnych, a nawet na potrzeby tych zmian można tworzyć projekty. Ciągłe pomysły możliwości przyznania finansów Transportowemu Dozorowi Technicznemu prowadzi do nieskoordynowanych działań Ministerstwa Infrastruktury i wprowadzania na drogę legislacyjną równocześnie kilku projektów zmian tej samej ustawy, a tym samym doprowadzając do kolizji zapisów. Zapisy projektu UD94 są w konflikcie z projektem UC48. co wykażemy w załączniku opisującym propozycje zmian.

            Problemów jest bardzo dużo i wielokrotnie wnioskowaliśmy o utworzenie organu doradczego przy Ministerstwie Infrastruktury celem stworzenia dobrych przepisów.

Dlatego też, jako Stowarzyszenie non-profit i strona społeczna (jedyny przedstawiciel środowiska zawodowego diagnostów samochodowych) przedstawiliśmy swoje uwagi. Z uwagami Ogólnopolskie Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych można zapoznać się na stronach OSDS (po zalogowaniu) pod linkiem UWAGI OSDS DO PROJEKTU UD94

Zapraszam do dyskusji.

Jednocześnie oświadczamy, że nasza organizacja nie ma nic wspólnego
z adresami osds.pl oraz osds.com.pl, które mogą podszywać się pod nasze Stowarzyszenie i wykorzystywać nasz wizerunek.