Czy my jako diagności coś możemy?

Chcę przedstawić proces legislacyjny zmian w Prawie o Ruchu Drogowy związanym z dyrektywą 2014/45.

Co my diagności robimy w kierunku dobrej zmiany? Myślę, że każdy diagnosta powinien zadać sam sobie to pytanie.

 

Natomiast chcę się sprzeciwić twierdzeniu, że środowisko diagnostów nic nie może.

Droga projektu w Rządowym Procesie Legislacyjnym (zakończona) – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290511/katalog/12382571#12382571

Uwagi jakie wniósł OSDS (jest to jedyna opinia, jaką mieliśmy okazje wyrazić – brak jakiejkolwiek konferencji uzgodnieniowej) – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290511/12382571/12382574/dokument257437.pdf – trochę trzeba poczekać.

Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu (trwający) http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2985

Cały ten projekt jest od początku dyskutowany na stronach OSDS – https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=1279&postdays=0&postorder=asc&start=390

 

Pierwsze czytanie w Sejmie (od godziny 17.26) – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=4#847B8F0B22921270C125826E0035B6E0 – trochę trzeba poczekać

 

Co my zrzeszeni w OSDS na to:

Transmisja z posiedzenia komisji – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=3#E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588

Trochę trzeba poczekać czasami odświeżyć – tylko czy komuś z diagnostów niezrzeszonych w OSDS chce się tego posłuchać?

Transmisja z posiedzenia komisji – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5F

Trochę trzeba poczekać czasami odświeżyć – tylko czy komuś z diagnostów niezrzeszonych w OSDS chce się tego posłuchać?

 

Czy ty diagnosto coś zrobiłeś, aby głos naszego środowiska był mocniejszy i słyszalny?