Prawo o ruchu drogowym – zasady cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych

W dniu 13.01.2017 r. otrzymaliśmy pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym poinformował  o wzięciu udziału w postępowaniu procesowym przed Trybunałem Konstytucyjnym w toczącym się postępowaniu w związku z pytaniem prawnym:

Czy przepis art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym w zakresie w jakim nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście   uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych – jest zgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP.

W postępowaniu tym obecnie biorą udział:

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – uczestnik postępowania
  • Prokurator Generalny – uczestnik postępowania
  • Rzecznik Praw Obywatelskich – uczestnik postępowania
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – zgłaszający pytanie prawne

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszając swój udział do toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania, które ma ocenić czy sankcja dla uprawnionego diagnosty określona w art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest zgodna z przepisami Konstytucji RP, zapoznał nas też z pismem procesowym, skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego.

Zapraszam do dyskusji na forum OSDS.    link: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=10440

Wszystkie pisma postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym tj: Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do pobrania dla zalogowanych użytkowników forum, jako załącznik do pierwszego postu. Załączniki są widoczne dla zalogowanych uczestników forum.

Wspomnieć należy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych przy każdej okazji od prawie 5 lat walczy w kwestii zasad odpowiedzialności zawodowej diagnostów i tylko jednej sankcji przewidzianej w prawie administracyjnym, cofającej diagnoście uprawnienia na 5 lat niezależnie od stopnia jego winy i okoliczności sprawy. Wielokrotnie interweniowaliśmy u Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mamy duże oczekiwania w związku z toczącym się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Być może jest to punkt zwrotny w zasadach sankcji nakładanych w związku z odpowiedzialnością zawodową diagnostów

Waldemar Witek