Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia

W dniu 05.03.2015r. w Dzienniku Ustaw z 2015 roku, pod poz. 305 ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Mam nadzieję, że już przyzwyczailiście się, że tekst na niebiesko jest odwołaniem (rozwinięciem) treści.

Należy tu zauważyć, że Dziennik Ustaw z 2013r. poz 951Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – JEST JUŻ NIEOBOWIĄZUJĄCY

Jako ciekawostkę mogę podać że od wyjścia Dziennika Ustaw z 2003 nr 32 poz 262 (obowiązuje z późniejszymi zmianami) do ukazania się pierwszego obwieszczenia w sprawie aktu jednolitego(DzU 2013 r. poz. 951)  wyszło 11 rozporządzeń zmieniających ten akt!.

Pomiędzy nowym ogłoszeniem tekstu jednolitego (DZU 2015r. poz 305) a starym nie obowiązującym (DzU 2013 r. poz. 951) wyszło tylko jedno rozporządzenie zmieniające.

Dlaczego o tym pisze?

Ponieważ lada dzień wejdą następne poprawki do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Projekt z Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, numer 471

można z tym tematem zapoznać się bliżej na forum pod tytułem projekt zmian w „32” – 10.2014 r.

oraz

Projekt z Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, numer 451

można z tym tematem zapoznać się bliżej na forum pod tytułem Projekt zmian w „32” – 11.2014

Na koniec jedno pytanie: Czy nie można było poczekać z ogłoszeniem aktu jednolitego?

Waldemar Witek