OSDS w sprawie projektu MIiR

W nawiązaniu do tematu:ITS wraca do gry pragnę naszych wszystkich czytelników zapoznać z pismem jakie zostało opracowane w wyniku analizy projektu założeń do projektu zmian do ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynikających z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Projekt został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dyrektywa ma być implementowana do krajowego porządku prawnego do 20 maja 2017 r. i stosowana od 20 maja 2018 r.

 

Zachęcam do zapoznania się z naszym pismem. Jednocześnie ze względu na to, że chcemy dowiedzieć się jakie jest zainteresowanie pismem (chcemy znać ilość pobrań).

W związku z powyższym rzeczone pismo jest dostępne poprzez Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych dla wszystkich zainteresowanych (bez logowania do forum).

Oto link umożliwiający pobranie pisma: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=6585#6585

Zapraszam także do dyskusji nad projektem: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=755

Przychylam się do prośby i kieruję ją do WAS diagności o przedstawienie uwag, opinii i sugestii odnośnie przedmiotowego projektu na adres biuro@osds.org.pl do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przyjętą polityką wszystkie teksty w kolorze niebieskim są odnośnikami.

Z poważaniem

Waldemar Witek

 Prezes OSDS