CEPiK 2.0 nowe zagrożenie dla diagnosty?

Z dniem 4 stycznia 2016 roku planowane jest uruchomienie projektu CEPiK 2.0, który na obecną chwilę owiany jest wielką tajemnicą przez co wprowadza wiele niewiadomych dla Stacji Kontroli Pojazdów, a tym samym dla diagnostów. Jako pierwsi odważamy się przedstawić aspekty wraz z meandrami wprowadzania tej usługi.

 

Na podstawie korespondencji pomiędzy Stowarzyszeniem, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, należy wnioskować, że Stacje Kontroli Pojazdów nie powinny w znacznym stopniu odczuć zmiany w komunikacji z ewidencją w nowym wydaniu. Wprowadzenie w życie u większości użytkowników nie wymusi zmiany dostępu do internetu, jednakże nie zapominajmy, że połączenie „online” będzie konieczne do przeprowadzenia badania techniczne pojazdu – otwarcia SKP.

Należy tu zauważyć, że największą rolę komunikacji Stacji Kontroli Pojazdów z CEPiK 2.0 spełniać będą rozwiązania po stronie rozwiązań informatycznych (programów) do obsługi tych podmiotów.

W najgorszej sytuacji są tzw. rozwiązania autorskie (własne oprogramowania) do obsługi SKP. Jeżeli do tej pory autorzy tych rozwiązań nie podjęli współpracy z MSW mogą być w poważnych kłopotach w nowym roku. Stacje Kontroli Pojazdów, które korzystają z oprogramowania firm profesjonalnych, współpracujących i biorących udział w testach nowego projektu nie powinny mieć problemów w związku z zapowiadanymi zmianami. Należy mieć nadzieję, że MSW ujawni listę podmiotów, które nawiązały taką współpracę .

 

W przypadku braku informacji na stronach producenta oprogramowania o trwających pracach i testach wdrożeniowych właściciel SKP powinien jak najszybciej skontaktować się dostawcą oprogramowania celem uzyskania szczegółowych informacji na temat zaawansowania prac i gotowości do współpracy z projektem CEPiK 2.0 z dniem 4.01.2016r.

 

A teraz przejdę do pytań jakie najczęściej padają w związku z nową ewidencją i postaram się odpowiedzieć na nie z największą starannością i w zgodzie z posiadaną (uzyskaną ) wiedzą.

 

Pytaniem podstawowym i najczęstszym jest:

Czy będą potrzebne nowe czytniki karty do komunikacji z CEPiK 2.0?

Pragę wyjaśnić, że komunikacja z CEP 2 0 będzie odbywać się jak dotychczas – oznacza to , że używane obecnie w SKP certyfikaty i czytniki kart będą mogły być wykorzystywane w nowym rozwiązaniu. Jednak nie jest tak cudownie jak do tej pory, ponieważ wszyscy Ci co zapomną przynajmniej miesiąc przed upływem ważności certyfikatu wystąpić o recertyfikacje mogą liczyć się z przestojami w pracy Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Czy będzie potrzebna obsługa informatyka, aby wprowadzić nowy system?

Prawdopodobnie będzie to realizowane jak do tej pory , czyli na zasadzie j aktualizacji oprogramowania., Każdy producent oprogramowania daje wsparcie informatyczne więc należy przypuszczać, że największe obciążenie będą mieć programiści („dostarczyciele” oprogramowania), a my użytkownicy nie powinniśmy tego odczuć, a dziwne i obce nam słowa VPN nie powinny nas dalej interesować, gdyż komunikacja wymagająca ten protokół będzie realizowana programowo.

 

Być może dlatego, że zmiana „sposobu” komunikacji nie będzie odczuwalna dla użytkownika,- diagnosty. Sama obsługa oprogramowania nie musi ulec znaczącej zmianie. W związku z tym zwiększenie poziomu wsparcia informatycznego podczas bieżącej eksploatacji już wdrożonego rozwiązania nie wydaje się konieczne i specjalnie większe niż do tej pory. Zatem diagności, jak również SKP nie muszą brać udziału w testach połączeniowych.

Miejmy nadzieję, że będzie tak jak to opisałem powyżej.

 

Gdzie zatem mogą wystąpić problemy?

Nowe rozwiązania wiążą się z nową organizacją pracy i jest to efekt uzyskania nowych możliwości przez Stacje Kontroli Pojazdów, a tym samym nowych możliwości dla diagnostów. Jednocześnie skutkuje to też koniecznością odpowiedniego zabezpieczania stacji (komputera dostępowego) i komunikacji, szczególnie na linii diagnostycznej, która ma ze względu na swoją specyfikę otwartą formułę. W tym kontekście konieczna jest zmiana podejścia i uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Jakie te zabezpieczenia mają być ? Mam nadzieję, że niedługo się dowiemy.

 

Zachęcam do zapoznania się z pełną odpowiedzią na nasze pytania udzieloną przez MSW. Jednocześnie ze względu na to, że chcemy dowiedzieć się jakie jest zainteresowanie pismem (chcemy znać ilość pobrań), pismo jest dostępne poprzez Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych dla wszystkich zainteresowanych (bez logowania do forum).

Oto link umożliwiający pobranie pisma: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=7409#7409

Z poważaniem

Prezes OSDS

Waldemar Witek