Szkolenie w UDT Zielona Góra Free

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Zielonej Górze

65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana 19

tel. (068) 41 09 500, fax (068) 41 09 501

http://www.udt.gov.pl; e-mail: maciej.twardowski@udt.gov.pl

 

 Pismo do pobrania zgłoszenie + program w pdf, który jest poniżej

LINK  http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=8646#8646

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Zielonej Górze

zaprasza na spotkanie informacyjne

„DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT”

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu montowane na pojazdach – informacje dla diagnostów

 

 

UCZESTNICY

Spotkanie adresowane jest do:

 • Właściciele stacji diagnostycznych;
 • Diagności pojazdów;

 

TERMIN ORAZ CZAS TRWANIA

 • Spotkanie jednodniowe,24.05.2016 r., 4 godziny (po 45 minut)

 

PROGRAM  RAMOWY

 • Przepisy prawne
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, montowanych na pojazdach – wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem najczęstszych pytań
 • Warsztaty eksperckie – pytania i dyskusja

 

MIEJSCE I CENA

 • Siedziba Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Zielonej Górze, ul. Ceglana 19, 65-211 Zielona Góra
 • udział w spotkaniu jest bezpłatny – wstęp po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego
 • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

 • zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17.05.2016 r.
 • (068) 41 09 540, 883 375 883; e-mail: maciej.twardowski@udt.gov.pl
 • Informacja o spotkaniu znajduje się na stronie internetowej udt.gov.pl (zakładka szkolenia) oraz www.dbt.udt.gov.pl.

 

 

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Zielonej Górze

65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana 19

tel. (068) 41 09 500, fax (068) 41 09 501

http://www.udt.gov.pl; e-mail: maciej.twardowski@udt.gov.pl

 

Harmonogram spotkania

„DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT”

 

 

Tytuł:                         „Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu montowane na pojazdach – informacje dla diagnostów”

Organizator:              Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Zielonej Górze

Miejsce spotkania:    ul. Ceglana 19, 65-211 Zielona Góra

Termin spotkania:      24 maja 2016 r.

Czas trwania:             4 godziny (po 45 minut)

 

 

8:15 – 8:30     Rejestracja uczestników

 

8:30 – 10:00

 • Przepisy prawne
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, montowanych na pojazdach – wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem najczęstszych pytań

 

10:00 – 10:15  Przerwa kawowa

 

10:15 – 11:45

 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, montowanych na pojazdach – wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem najczęstszych pytań
 • Urządzenia techniczne na stacjach diagnostycznych podlegające dozorowi technicznemu
 • Konsultacje indywidualne z ekspertami UDT

 

 

 

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Zielonej Górze

65-211 Zielona Góra, ul. Ceglana 19

tel. (068) 41 09 500, fax (068) 41 09 501

http://www.udt.gov.pl; e-mail: maciej.twardowski@udt.gov.pl

Zgłoszenie udziału w spotkaniu Sem-Inf_ZielGóra4

„DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W UDT”

Dane firmy                 (PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel.: ……………………………………………………….  fax:……………………………………… ………………………………..

NIP ………………………………………………………. e-mail………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji o szkoleniach wysyłanych przez Urząd Dozoru Technicznego z  siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34 w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1422).o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

£ TAK                                             £ NIE

 

………………………………………………..

                                                                                                                                        data/podpis

Zgłaszamy udział w spotkaniu następujących osób:

Symbol seminarium Data Imiona i nazwiska uczestników, zajmowane stanowisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją i obsługą szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
z 2014 roku poz. 1182, z późn. zm.)

Sem-Inf_ZielGóra4 24.05.2016  

………………………………..

Podpis uczestnika szkolenia

………………………………..

Podpis uczestnika szkolenia

………………………………..

Podpis uczestnika szkolenia

SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE.

UDZIAŁ – NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO I PRZESŁANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 34, wyłącznie w celach związanych z organizacją spotkania i wystawieniem zaświadczenia. Dane osobowe pozyskano od pracodawcy, który kieruje Państwo na wybrane szkolenie. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 roku poz. 1182, z późn. zm.),

 

 

 

………………………………..                                                                                                   ……………………………………….

data                                                                                                                                     Dyrektor / Prezes

 

INFORMACJE DODATKOWE:
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17.05.2016 r. (adres i numery kontaktowe w nagłówku formularza).

W związku z ograniczona ilością miejsc, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w  Zielonej Górze potwierdzi termin spotkania do dnia 20.05.2016 r.