Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Zawiadamiamy, że w dniu  15 czerwca 2016 r. pod poz. 858 ukazało się
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 6 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Wszelkie linki do dokumentu: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=9255

 

Dyskusję prowadzimy tu: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=9281

 

Należy przypomnieć, że aby mieć aktualny DZU 32 z 2003 r z późniejszymi zmianami, należy:

Do wersji ujednoliconej Dz.U. 2015 poz. 305 zastosować zmiany jakie ukazały się w Dz.U. 2015 poz. 1077; Dz.U. 2015 poz. 1966 oraz Dz.U. 2016 poz. 858 – którego artykuł dotyczy.

Waldemar Witek