Informacja NIK na komisji infrastruktury 10.05.2017

Jak wszystkim wiadomo w dniu  2017-04-04 ukazał się raport NIK:

link : https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/028/

 

Natomiast w dniu 2017-05-10 odbyło się 77 posiedzenie komisji infrastruktury której tematem było:

I. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego
– przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Uważam, że warto usłyszeć  jak przebiegało to posiedzenie:

Link: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=308657763D8239ABC125810D0035B7F4

Głos jest od 12.20 minuty (Jak brak odtwarzania – zainstalować Flash player)

Natomiast sprawozdanie  w formie pdf link: http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/8D8FE712D6AD2056C125812400400125/%24File/0185008.pdf

 

Do dyskusji zapraszam tutaj: https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=12520#12520

Waldemar Witek