ADR 2017-2019

Szanowni Państwo,

9 czerwca 2017 roku w Dzienniku Ustaw z 2017 r., opublikowano Oświadczenie Rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Można na ten temat porozmawiać na forum:link https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=12854#12854

Plik do ściągnięcia dla osób zalogowanych na forum OSDS:

TOM I – link: http://www.forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=792

TOM II – link: http://www.forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=793

Oryginalna wersja ADR dostępna na forum od lutego: link http://www.forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=784