VI Konferencja OSDS – 08.06.2019 r.

VI  Konferencja OSDS – 08.06.2019 r.

 

Uważam, że każde działanie mające na celu podniesienie świadomości  oraz integracji „naszego diagnostycznego” środowiska nie powinno pozostać bez echa. Do takiego właśnie działania z cała pewnością zaliczyć możemy  coroczną już VI Konferencję organizowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych. Nie sposób przejść obojętnie obok wydarzenia, którego głównym celem jest na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czy tegoroczny  trud wniesiony przez  Organizatorów (Zarząd OSDS !) był adekwatny w odniesieniu do zamierzeń jakie planowano uzyskać poprzez kolejną Konferencję? Pozwólcie, że poniżej podzielę się z Wami osobistą refleksją z uczestnictwa w tegorocznej VI Konferencji OSDS-u. Podkreślę jedynie, że jest to wyłącznie subiektywna ocena wyrażająca moje osobiste odczucia, mogąca być diametralnie różna od oceny każdego Was.

Patrząc na formę i sposób organizacji  kolejnej już „szóstej” Konferencji  nie sposób nie dostrzec ogrom zaangażowania z jakim Organizator (Zarząd OSDS !) podchodzi do integracji naszego środowiska i dokłada wszelkich starań w podniesienie wiedzy i integrację środowiska diagnostów samochodowych.  Środowiska, które powinno być „środowiskiem reprezentatywnym” i dominującym w zabieganiu o poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju. Czy tak w rzeczywistości jest?  Niestety kolejny już raz na podstawie frekwencji  dostrzec można brak zaangażowania  ze strony nas samych diagnostów. W szczególności tych będących członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. To właśnie dla nas grupa zapaleńców  jakim jest Zarząd poświęca swój czas , zapał i energię kosztem swojego własnego życia osobistego i rodzinnego. Czy nie czas zastanowić się jaki jest nasz własny wkład wniesiony do Stowarzyszenia , którego jesteśmy członkami? Czy tym wkładem nie powinien być chociażby udział w organizowanych Konferencjach? Z cała pewnością byłaby to stosowna forma naszego podziękowania dla działań Zarządu. Skoro nie czujemy  się na siłach do aktywnego działania na rzecz naszego środowiska niech nasza frekwencja będzie wyrazem naszego zaangażowania w działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych.

Na sam koniec swojej refleksji kieruję  w stronę Zarządu podziękowania za zorganizowanie VI Konferencji. Szczególne podziękowania dla kolegów Diagnostów, którzy przybyli do Świętoszowa z odległych zakątków naszego kraju. Czas wspólnie spędzony z Wami  na VI Konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych z pewnością nie był czasem zmarnowanym!

 

 

Pozdrawiam serdecznie

Wojtek