Warszawa 17.12.2012 r.

Komunikat.

W dniu 17 grudnia 2012 r. w godz. 14,oo – 16,oo w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się forum dyskusyjne zorganizowane przez sekretarza stanu, pana Ministra Tadeusza Jarmuziewicza.
W spotkaniu tym brały udział 22 branżowe podmioty.

Spotkanie otworzył minister T. Jarmuziewicz, który przywitał zaproszonych gości
i poinformował o celu spotkania, którego tematem było:
„Omówienie kwestii związanych z badaniami technicznymi pojazdów w szczególności dotyczącymi rzetelności i jakości wykonywanych badań technicznych, a także nadzoru nad badaniami technicznymi oraz jego efektywnością”.

Następnie odbyła się szeroka dyskusja, którą przytaczamy w zarysie.

Pierwszym zabierającym głos był pan Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
dr inż. Leszek Turek, który bardzo mocno zaakcentował potrzebę zmiany obecnego wolnorynkowego umocowania SKP oraz problematykę braku zmian cennika i tzw. „gratisów” – psujących rynek i powodujący spadek jakości BT.

Pan inż. Piotr Gębiś (także UDS), reprezentujący Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych zaproponował monitoring na każdej SKP oraz centralną ewidencję UDS-ów oraz negatywnie odniósł się do „gratisów” i zwyczaju pobierania opłat po BT pojazdu.

Pan Rafał Sosnowski ze Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej podniósł potrzebę wprowadzenia monitoringu podniesienia kontroli wyposażenia SKP oraz zewnętrznego oznakowania pojazdu nalepką z hologramem o posiadaniu przez pojazd OBT.

Pan Robert Karpiński, reprezentujący Instytut Transportu Samochodowego podniósł problematykę pojazdów poruszających się bez OBT, których ilość szacuje się na ok. 30 %. Ponadto wskazał na niespójność przepisów na przykładzie bankowozów oraz zbędną biurokrację w procesie BT i problem „jednorocznych UDS-ów”, czyli odbieranie uprawnień na 5 lat już po roku (!!!) po rozpoczęciu pracy

Pan Jerzy Maliński z niezależnej inicjatywy „Ratujmy Stacje Diagnostyczne” wskazał na błędne rejestry pojazdów w starostwach oraz na potrzebę podniesienia sankcji za brak OBT wraz z wprowadzeniem obowiązku opodatkowywania tylko tych pojazdów, które posiadają aktualne OBT. Proponował także obowiązek szkoleń UDs-ów co 3 lata.

Reprezentant PZPM wypowiedział się krytycznie o obecnym stanie BT. Był za nalepkami kontrolnymi o odbytym OBT, za zwiększeniem ilości urządzeń podlegających kalibracji (?). na SKP. Wprowadzeniem włoskiego sytemu BT oraz powołaniu „super urzędu”, który w ciągu 24 godzin po BT może sprawdzić jego jakość i rzetelność.

Przedstawiciel Związku Dealerów Samochodowych powiedział, że nie ma rzetelnych BT oraz odniósł się do potrzeby podniesienia cennika, archiwizacji BT i kalibracji urządzeń na SKP.

Przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego z Bydgoszczy apelował o zwiększenie częstotliwości OBT dla pojazdów „dużych”, tak jak w przypadku autobusów.

Ale największe wrażenie wywarło na uczestnikach spotkania wystąpienie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, poruszające merytorycznie wszystkie kolejne zagadnienia będące przedmiotem dyskusji (w załączeniu). Wystąpienia spotkało się z dużym zainteresowaniem obecnych włącznie z ministrem Tadeuszem Jarmuziewiczem.

Na zakończenie dyskusji Pan Minister poinformował o zawiązaniu grupy do zmian obowiązującego przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów, w której skład wchodzić będzie 10 branżowych podmiotów. Grupa będzie pracowała pod kierownictwem TDT. W składzie tej grupy znalazł się również nasz OSDS.

W wyniku tego spotkania i dyskusji odnieśliśmy wrażenie, że jest przyzwolenie na stworzenie samorządu zawodowego diagnostów, ewentualnie ustawowego uregulowania statusu diagnosty. Z przychylnością spotkała się także inicjatywa OSDS-u w sprawie zmiany nazwy wykonywanego zawodu z „diagnosty samochodowego” na „inspektora”

Zarząd OSDS

Załącznik:
wystąpienie OSDS Warszawa 17_12_2012