Zebranie w dniu 16 czerwca 2013 r

Zarząd OSDS zaprasza na Zebranie w dniu 16 czerwca 2013 r.  do Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie w gminie Osiecznica powiat Bolesławiecki
ul. Szkolna 10.

Celem tego zebrania jest zamknięcie działalności OSDS-u za rok 2012 jako niezbędny warunek istnienia organizacji.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (braku możliwości przyjazdu) przez email lub pocztą. Istnieje możliwość dowozu do Świętoszowa z miejscowości Żagań lub Bolesławiec oraz gorącego posiłku po wcześniejszym powiadomieniu o takiej potrzebie.

Program Zjazdu w Świętoszowie:

1200 – 1400 Przywitanie gości i przedstawienie dorobku OSDS (część otwarta)

– Omówienie działań OSDS-u

– Omówienie tez wypracowanych w grupie roboczej.

– Pytania

 1400 – 1500            – Przerwa

 1500  Walne Zebranie Członków OSDS – sprawozdawcze