Zmiany w prawie dotyczącym przeprowadzania badań (996)

/

W dniu 30.12.2013 r ukazało się nowe rozporządzenie, które wchodzi w życie od 01.01.2014r. –  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Link:  DZ.U. 2013 r. poz 1675 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Do każdego badania wystawiamy zaświadczenie !!!

Nowość – wpisywanie stanów licznika !!!

Aby wyjść oczekiwaniom diagnostów stworzyliśmy wersję ujednoliconą

Link:  DZ.U. 2012 r. poz 996 ujednolicony

oraz ISO 3166-1

Link: ISO 3166-1