Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

W związku z narastającym chaosem w przepisach odnośnie badań Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych postanowiło powiadomić Panią Wicepremier E.  Bieńkowską – Minister Infrastruktury i Rozwoju – o sytuacji, w jakiej są diagności.

Pismo – Link: Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Mamy nadzieję, że wszyscy diagności w Polsce utożsamiają się z tym pismem.

Zarząd OSDS