Grupa Robocza

Chciałbym podzielić się z Państwem przemyśleniami na temat prac Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, które pomimo naszych wysiłków nic nie wniosły do zmian prawa dotyczącego pracy diagnostów.

 

Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że jest to związane z ignorowaniem przez niektóre organy wniosków wypracowywanych przez małe organizacje.

 

Postanowiłem to naświetlić w związku z tym, że Grupa Robocza „ad-hoc” zakończyła swoje prace już rok temu, a coraz więcej szkoleń diagnostów zaczyna się od wychwalania pracy Grupy Roboczej.

 

Z perspektywy czasu uważam, że w wyniku pracy Grupy Roboczej nie uzyskaliśmy jako organizacja założonych celów, a wszelkie przedstawiane na konferencjach, szkoleniach itd. korzyści, jakie wynikły z wypracowanych tez są jedynie spekulacjami, które w mojej opinii nie mają potwierdzenia w dokumentach dotyczących prac w/w grupy, będących w posiadaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych.

 

Na potwierdzenie powyższych hipotez przytaczam kilka faktów:

 

Zostaliśmy zaproszeni do prac grupy roboczej, zadaniem której było wypracowanie zasad sprawowania nadzoru nad jakością badań technicznych pojazdów, stanowiących podstawę do wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych. Prace rozpoczęły się w dniu 16.01.2013 r. W wyniku intensywnych prac i burzliwych dyskusji w dniu 02.04.2013 r.  (rok temu) grupa robocza zakończyła swoje prace, wypracowując tezy. Dokument ten miał wytyczać kierunek działań, niezbędnych do podjęcia działań w celu poprawy systemu badań technicznych pojazdów, a w szczególności poprawy ich jakości.

 

Strategia działań wypracowana przez Grupę Roboczą w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości, została opracowana i przekazana pismem w dniu 03.04.2013 r. na ręce Pana Tadeusza Jarmuziewicza (ówczesnego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

 

Ze względu na to, że nie widzieliśmy skutków naszej pracy, wysłaliśmy w dniu 12.08.2013 r. pismo do Pana Sławomira Nowaka (ówczesnego Ministera Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej), na które do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy odpowiedzi.

 

Ponieważ zmieniła się struktura ministerstw w naszym państwie, napisaliśmy w dniu 03.01.2014 r. do Pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej Minister Infrastruktury i Rozwoju zapytanie, czy tezy są rozpatrywane i będą wdrażane. Niestety również w tej sprawie nie dostaliśmy odpowiedzi.

 

Mam nadzieję, że powyższe fakty zmuszą diagnostów samochodowych do zastanowienia się  nad wsparciem działań Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. co przyczyni się do zwiększenia liczebności, a tym samym zwiększenia wpływów w obszarze działania.

 

Zapraszam do dyskusji na forum

Prezes OSDS

Waldemar Witek