Diagności będą mieli dostęp do CEPIK 2.0

 

 

 

Na stronach ministerstwa ukazało się stanowiska MSW do uwag wniesionych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych. Proponowane zmiany są realizacją potrzeb długo oczekiwanych przez środowisko diagnostów.

Zestawienie uwag OSDS do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy1

Należy  zauważyć, że OSDS został zaproszony na konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu CEPIK 2.0

Zaproszenie_na_konferencje_uzgodnieniowa