Badanie pojazdów prywatnych pracowników armii amerykańskiej.

W związku z pytaniami do Zarządu OSDS oraz potrzebą przekazania informacji jaką dostaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju publikujemy w jednym miejscu akty prawne na temat pojazdów prywatnych pracowników armii amerykańskiej.

Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca procedury przeprowadzania badań technicznych: prywatnego pojazdu członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub personelu cywilnego, członków ich rodzin lub wykonawcy kontraktowego Stanów Zjednoczonych, a także pojazdu pracownika wykonawcy kontraktowego Stanów Zjednoczonych

Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. (DzU 2014r. poz 1318)

Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014r. poz. 1319)