Odpowiedź z Kancelarii Pani Premier z dnia 04.10.2016 r.

Informuję, że dziś (10.10.2016 r.) otrzymaliśmy odpowiedź na pismo do Pani Premier Beaty Szydło.

W piśmie tym (do pobrania link : http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=9885#9885 dodatkow pismo jest umieszczone w temacie Projekt Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 30.09.2016r. link: https://osds.org.pl/?p=1235) zadaliśmy pytania:

 • Jakie jest stanowisko Ministerstwa Transportu do Tez wypracowanych przez Grupę Roboczą I w dniu 02.04.2013 r oraz do tez wypracowanych przez Grupę Roboczą II w dniu 05.02.2014 r.? Informujemy że nie otrzymaliśmy takiego stanowiska.
 • Jakie stanowiska (propozycje zmian) wpłynęły do Ministerstwa w odpowiedzi na pismo DTD.IV.4400.2.15.2015.mk.1 z dnia 18.03.2015 r. oraz jakie w związku
  z tym działania zostały podjęte?
 • Jakie uwagi zostały zgłoszone do (pismo DTD IV 4400.2.103.2015.ARS.1 z dnia 29.06.2015 r.) wstępnego projektu założeń do Prawa o Ruchu Drogowym? Jakie jest stanowisko Ministerstwa Transportu do przesłanych uwag oraz ostateczny projekt założeń dotyczący nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym?
 • Jakie uwagi zgłoszono do (pismo DTD IV 4400.2.102.2015.ARS.1 z dnia 29.06.2015 r.) propozycji zmian aktualnych przepisów ustawy – Prawa o Ruchu Drogowym. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Transportu do przesłanych uwag oraz wyjaśnienie dlaczego tego dokumentu nie otrzymało nasz Stowarzyszenie?
 • Czy tworząc Projekt Ustawy powinien on być poprzedzony Projektem Założeń do Ustawy publikowanym na stronach RCL? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.
 • Jaką klauzulę tajności posiada projekt o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 29.04.2016 r.? Jakie podmioty zostały zapoznane z projektem? Kiedy projekt zostanie umieszczony na stronach BIP MIB? Ponieważ do tej pory projekt jest prezentowany przez przedstawicieli MIB na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach, natomiast w tych działaniach jest pomijany OSDS. Jednocześnie informujemy, że pomimo spotkań jakie inicjowaliśmy w miesiącu maju z Naczelnikiem WWTPiPS Jerzym Królem oraz w lipcu z Dyrektorem DTD Bogdanem Oleksiakiem, żadne ustalenia nie zostały dotrzymane.
 • W związku z punktem 6 prosimy o informację jaki zespół pracuje obecnie nad projektem nowelizacji ustawy, na jakim etapie zaangażowane są rzeczone prace? Prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy projekt zostanie przekazany naszemu Stowarzyszeniu zgodnie z ideami jakie powinny przyświecać MIB czyli transparentnością, jawnością, bezstronnością itd.?
 • Czy zostaną umieszczone na stronach RCL stanowiska konsultantów w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. (Wykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Numer z wykazu: 81). Prosimy o przesłanie tych stanowisk oraz odniesienie się  MIB do tych uwag.
 • Czy są prowadzone prace nad projektem zmian rozporządzenia dotyczącego opłat za badania techniczne? Warto tu podkreślić , że zaniechanie działań w tym temacie od 12 lat doprowadziło do sytuacji takiej, że przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów celem utrzymania opłacalności wpłynęli na obniżenie jakości badań technicznych pojazdów, a zarazem sytuacja ta doprowadziła do powstania wypaczeń w wykonywaniu badań technicznych wyłącznie kosztem diagnostów.

A oto odpowiedź którą otrzymaliśmy po przeanalizowaniu naszego pisma na nurtujące nas pytania:

20161010 Odpowiedż na pismo z dnia 19_09_2016 z Kancelarii Pani

 

Zapraszam do dyskusji link : http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=9884#9884

Waldemar Witek