Uwagi, Uzgodnienia do projektu zmian w Prawie o Ruchu Drogowym z dnia 30.09.2016r.

W nawiązaniu do tematu: https://osds.org.pl/?p=1235

Zamieszczamy:

Uwagi jakie ukazały się na stronach RCL: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=1339

Uzgodnienia (Uwagi) międzyresortowe jakie ukazały się na stronach RCL :http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=1340

Mamy nadzieję, że ułatwiając Państwu zapoznanie się z powyższymi dokumentami, będziecie mogli dowiedzieć się czy została spełniona obietnica Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o wdrożeniu postulatów ŚRODOWISKA BRANŻOWEGO

„Ponadto minister właściwy do spraw transportu powołał grupę roboczą, która skupiła w swoim gronie przedstawicieli organizacji mających wiedzę i doświadczenie w obszarze szeroko rozumianych badań technicznych pojazdów, m.in. przedstawicieli Instytutu Transportu Samochodowego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Związku Powiatów Polskich. Wynikiem prac tej grupy są 22 tezy, w ramach „Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości”, których realizacja ma przede wszystkim poprawić jakość badań technicznych pojazdów przeprowadzanych przez diagnostów oraz wzmocnić nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W znacznej mierze naprzeciw postulatom środowiska branżowego wychodzi dyrektywa 2014/45/UE, która zostanie wdrożona przepisami niniejszej ustawy.”

Dyskusję prowadzimy na forum: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=10171#10171

Waldemar Witek